Czech Tomasz, Prawa konsumenta. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 1 sierpnia 2020 r.
Autor komentarza:

Prawa konsumenta. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres ustawy o prawach konsumenta

I.Wprowadzenie

1.

Ustawa o prawach konsumenta została uchwalona w związku z koniecznością transpozycji dyrektywy 2011/83 do prawa polskiego (zob. Uzasadnienie..., druk sejmowy nr 2076 z 17.01.2014 r., s. 1). Por. np. W.J. Kocot, J.M. Kondek, Nowe..., cz. I, s. 4–7; D. Lubasz, M. Namysłowska [w:] Ustawa..., red. M. Namysłowska, D. Lubasz, s. 13 i n.; P. Machnikowski, Rozwój..., s. 14 i n.; P. Mikłaszewicz [w:] Prawo..., s. 53–55; M. Namysłowska, Ustawa..., s. 5 i n.; J. Pisuliński [w:] System Prawa Prywatnego, t. 7, s. 184–189; P. Polański [w:] Ustawa..., red. B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, s. XXXVI i n.; A. Wiewiórowska-Domagalska, O celu..., s. 127 i n.

2.

Podstawowym celem dyrektywy2011/83 jest ujednolicenie rynku wewnętrznego w ramach Unii Europejskiej przy zachowaniu wysokiego poziomu ochrony konsumentów. Zagadnienia te są zwłaszcza aktualne w przypadku transakcji o charakterze transgranicznym, których dokonuje się na podstawie umów zawartych na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX