Baran Krzysztof W. (red.), Pracownicy samorządowi. Wynagradzanie pracowników samorządowych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 1 marca 2023 r.
Autorzy komentarza:

Pracownicy samorządowi. Wynagradzanie pracowników samorządowych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot ustawy

1.1.

Komentowana norma statuuje podstawowe standardy zatrudnienia samorządowego o charakterze pracowniczym. Zadania publiczne powinny być realizowane profesjonalnie, rzetelnie i bezstronnie. Wskazane tutaj przez ustawodawcę faktory mają charakter uniwersalny, w sferze podmiotowej odnoszą się przede wszystkim do pracowników zatrudnionych w samorządzie, zaś w przedmiotowej – do wszystkich rodzajów pracy w strukturach samorządowych. Wprawdzie tekstualne brzmienie ustawy odnosi się tylko do wykonywania zadań publicznych, jednakże reprezentuję stanowisko, że względy celowościowe przemawiają za stosowaniem tych standardów do wszelkich rodzajów działalności w samorządzie terytorialnym.

1.2.

W płaszczyźnie aksjologicznej art. 1u.p.s. na czele stawia zawodowe wykonywanie zadań publicznych przez pracowników samorządu terytorialnego. Należy go pojmować w kontekście obowiązku wykonywania pracy na wysokim poziomie profesjonalizmu. Rzetelność przy realizacji zadań publicznych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX