Kotowski Wojciech, Policja. Komentarz do zmian

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2004
Stan prawny: 15 lipca 2004 r.
Autor komentarza:

Policja. Komentarz do zmian

Autor fragmentu:
Art. 6(g)

Od dnia 1 czerwca 2004 r. obowiązuje nowy regulamin Komendy Głównej Policji, który wprowadził zmiany w jej strukturze organizacyjnej. Wśród biur Komendy Głównej Policji na prezentację zasługują zadania Gabinetu Komendanta Głównego Policji (KGP), do których należy: 1) obsługa prezydialna Kierownictwa, 2) obsługa legislacyjna i prawna KGP, informacja prawna oraz niektóre postępowania administracyjne, 3) sprawy organizacyjne Komendy Głównej Policji oraz sprawy osobowe i szkoleniowe dla osób w niej zatrudnionych, 4) sprawowanie opieki psychologicznej nad policjantami i pracownikami, a także 5) obsługa medialna KGP, promocja Policji i komunikacja wewnętrzna.

W pierwszejgrupie mieści się obsługa organizacyjno-biurowa przedsięwzięć z udziałem Kierownictwa oraz funkcjonujących przy Komendancie Głównym Policji zespołów i ciał kolegialnych, a także obsługa sekretarsko-biurowa Kierownictwa, prowadzenie kancelarii jawnej, przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX