Komentarze
Opublikowano: ABC 2003
Stan prawny: 1 stycznia 2003 r.
Autorzy komentarza:

Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. III

Autor fragmentu:
Art. 1Przedmiot regulacji

1.

Zgodnie z wymogami zasad techniki prawodawczej , ustawa powinna określać swój zakres przedmiotowy i podmiotowy. Przepis art. 1 o.p. spełnia ten wymóg jedynie w sposób formalny i to niezbyt dokładnie. Wymienia bowiem w czterech punktach zagadnienia, które są normowane w o.p., lecz nie odpowiadają w pełni podziałowi wewnętrznemu przepisów o.p. Obejmuje ona bowiem dziesięć działów: 1) Przepisy ogólne (art. 1-12); 2) Organy podatkowe i ich właściwość (art. 13-20); 3) Zobowiązania podatkowe (art. 21-119); 4) Postępowanie podatkowe (art. 120-271); 5) Czynności sprawdzające (art. 272-280); 6) Kontrola podatkowa (art. 281-292); 7) Tajemnica skarbowa (art. 293-305); 8) Przepisy karne (art. 306); 8a) Zaświadczenia (art. 306a-306k); 9) Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 307-344).

2.

Ustawa normuje zobowiązania podatkowe w rozumieniu art. 5 o.p., tzn. wynikającego z obowiązku podatkowego (art. 4§ 1 o.p.) zobowiązania podatnika do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?