Bolek Tomasz, Borowska Katarzyna, Kościńska-Paszkowska Anna, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2012
Stan prawny: 31 maja 2012 r.
Autorzy komentarza:

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest aktem prawnym, który całościowo reguluje problematykę odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nie jest to pierwsza ustawa odnosząca się do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny budżetowej przewidywała ustawa z 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344 ze zm.). Następnie, do 30 czerwca 2005 r., odpowiedzialność ta była dochodzona na podstawie ustawyz o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.). Zgodnie z założeniami projektodawców rozwiązania przyjęte w komentowanej ustawie nawiązywały do uregulowań wcześniejszych, stanowiły jednak kompletną propozycję ustawowego uregulowania problematyki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z odesłaniami do przepisów wykonawczych tylko w niezbędnym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX