Lipiec-Warzecha Ludmiła, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2012
Stan prawny: 1 kwietnia 2012 r.
Autor komentarza:

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Uwagi wprowadzające

Artykuł 1 określa zakres stosowania ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), której celem - zgodnie z deklaracjami ustawodawcy - było kompletne i całościowe uregulowanie przedmiotowej i podmiotowej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i zasad wymiaru kary, uwzględniających przede wszystkim skutki dokonanych naruszeń oraz okoliczności, w jakich do nich doszło, organizację, zasady powoływania oraz funkcjonowania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zapewniających im niezależność, oraz rzeczników dyscypliny finansów publicznych, zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, mające zapewnić skuteczność działania organów egzekwujących odpowiedzialność, a jednocześnie ochronę praw osoby, wobec której prowadzone jest postępowanie.

Analiza całokształtu przepisów ustawy o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX