Czech Tomasz, Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz, wyd. III

Komentarze
Opublikowano: WKP 2024
Stan prawny: 15 stycznia 2024 r.
Autor komentarza:

Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz, wyd. III

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Formy kształtowania ustroju rolnego państwa

I.Wprowadzenie

1.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadza daleko posuniętą reglamentację prawną w odniesieniu do nieruchomości rolnych. Obrót tymi nieruchomościami – na podstawie różnego rodzaju zdarzeń prawnych – podlega istotnym restrykcjom. Odnoszą się one nie tylko do nabywania, lecz także do korzystania z nieruchomości rolnych.

2.

W art. 2a ust. 1 u.k.u.r. wprowadzono zasadę, zgodnie z którą nabywcą nieruchomości rolnej może być – z zastrzeżeniem wyjątków ustawowych – wyłącznie rolnik indywidualny (określony w art. 6 ust. 1 u.k.u.r.).

3.

Zgodnie z art. 2a ust. 2 u.k.u.r. obowiązują ograniczenia obszarowe dotyczące nabywanych nieruchomości rolnych. Powierzchnia takich nieruchomości, z uwzględnieniem dotychczasowych gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy (zdefiniowanego w art. 5 ust. 1 u.k.u.r.), nie może zasadniczo przekraczać 300 ha użytków rolnych (górna norma obszarowa).

4.

W myśl art. 2b ust. 1u.k.u.r. nabywca nieruchomości...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX