Czech Tomasz, Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz. Tom II. Hipoteka, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2024
Stan prawny: 1 lutego 2024 r.
Autor komentarza:

Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz. Tom II. Hipoteka, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 65art(65)Istota hipoteki; przedmiot hipoteki

I.Wprowadzenie

1.

W polskim systemie prawnym hipoteka jest podstawowym zabezpieczeniem rzeczowym na nieruchomości (art. 65 ust. 1) i niektórych prawach dotyczących nieruchomości (art. 65 ust. 2–3). Istotną rangę hipoteki w obrocie gospodarczym wyznaczają przede wszystkim wartość i cechy jej przedmiotu, które predestynują hipotekę do zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych o znacznej wysokości i długim terminie płatności (zwłaszcza wierzytelności z tytułu kredytu długoterminowego).

2.

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym (art. 244 § 1 k.c.).

3.

Hipoteka należy do szerszej kategorii praw zastawniczych, czyli ograniczonych praw rzeczowych służących zabezpieczeniu wierzytelności. Do tej kategorii zalicza się również zastaw we wszystkich jego odmianach (w tym zastaw rejestrowy, zastaw finansowy, zastaw skarbowy oraz hipoteka morska).

4.

Hipoteka i zastaw zasadniczo obciążają odrębne rodzaje przedmiotów. W prawie polskim obowiązuje zasada rozdziału przedmiotów obu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX