Żołyński Janusz, Kontrola trzeźwości pracowników. Art. 22(1c)–22(1g) Kodeksu pracy. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 6 lutego 2023 r.
Autor komentarza:

Kontrola trzeźwości pracowników. Art. 22(1c)–22(1g) Kodeksu pracy. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 22(1(c))art(22(1(c)))Wprowadzenie przez pracodawcę kontroli trzeźwości pracowników

Cel obowiązku zachowania trzeźwości (§ 1)

1.

Rozpoczynając komentowanie, czyli dokonując de factowykładni prawniczej przyjętych regulacji, należy na wstępie zwrócić uwagę na podstawowy fakt. Otóż analizując niezmiernie istotne zarówno prawnie, jak i niewątpliwie społecznie zjawisko zachowania trzeźwości pracowników oraz niestosowania przez nich środków działających podobnie do alkoholu (potocznie określanych zbiorczo narkotykami) w środowisku szeroko pojętego zatrudnienia, należy wyraźnie zaznaczyć, że praca świadczona pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu zagraża bezpośrednio bezpieczeństwu i higienie pracy. Zagraża zatem wprost życiu i zdrowiu zatrudnionych, a pośrednio niewątpliwie także dobrostanowi ich rodzin. Zagraża również w rozumieniu ekonomicznym (finansowym) i społecznym także niewątpliwie nazwijmy to określeniem „jakości społeczeństwa i państwa”. W rozumieniu ekonomicznym zagraża to mianowicie finansom...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX