Sylwestrzak Anna, Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Stan prawny: 1 kwietnia 2020 r.
Autor komentarza:

Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Autor fragmentu:
Art. 54art(54)

1.

Ratio legis regulacji. Powstanie ustroju rozdzielności majątkowej jest skutkiem adekwatnym do sytuacji zupełnego rozkładu pożycia małżonków, stanowiącego przesłankę orzeczenia separacji. Stan taki w typowym przypadku utrudnia prawidłowe współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym. Jeżeli jednak reżim separacji przestaje być dla małżonków odpowiedni, w każdej chwili mają oni możliwość zniesienia separacji, z czym wiąże się powstanie ustawowego ustroju majątkowego.

2.

Odmienność względem sytuacji porozwodowej. Skutek separacji w postaci powstania ustroju rozdzielności majątkowej stanowi jeden z wyjątków od zasady, zgodnie z którą separacja wywołuje skutki, takie jak rozwód (zob. uwagi do art. 614 § 1). Rozwód różni się od separacji tym, że powoduje on ustanie każdego ustroju majątkowego, a więc również ustroju rozdzielności majątkowej, jeżeli taki ustrój istniał między małżonkami przed orzeczeniem rozwodu. Tymczasem podczas separacji funkcjonuje ustrój rozdzielności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX