Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 1 marca 2020 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, [w:] Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 5art(5)Postępowania dotyczące zgody Dyrektora Generalnego KOWR lub sądu

1.

W art. 5 nowelizacji u.k.u.r. z 26.04.2019 r. wprowadzono reguły intertemporalne dotyczące dwóch grup postępowań w sprawie uzyskania wymaganej zgody na czynność związaną z obrotem nieruchomością rolną: Dyrektora Generalnego KOWR oraz sądu.

„Projektowane art. 5–10 stanowią przepisy przejściowe, w których wskazano, które przepisy będą miały zastosowanie do postępowań wszczętych przed wejściem w życie projektowanej ustawy. W art. 5 wskazano, że do spraw dotyczących wyrażenia zgody przez Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnych dotyczących postępowań, które zostały wszczęte na wniosek zbywcy, zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy u.k.u.r. Dotychczasowe przepisy będą miały również zastosowanie do spraw o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 2b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 (dotyczących zbycia czy też oddania w posiadanie nieruchomości rolne), wszczętych i niezakończonych prawomocnym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?