Barański Andrzej, Rozwadowska-Skrzeczyńska Joanna, Szymańska Maria, Komentarz do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, [w:] Karta Nauczyciela. Komentarz, wyd. X

Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 31 marca 2018 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, [w:] Karta Nauczyciela. Komentarz, wyd. X

Autor fragmentu:
Art. 2art(2)Podwyżka wynagrodzeń w 2009 r.

W 2009 r. nastąpiło dwukrotne podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w związku z dwiema kwotami bazowymi obowiązującymi w tym roku. W 2009 r. obowiązywały zatem następujące kwoty średniego wynagrodzenia nauczycieli:

1)

od 1 stycznia:

a)

nauczyciel stażysta – 2178 zł,

b)

nauczyciel kontraktowy – 2417 zł,

c)

nauczyciel mianowany – 3136 zł,

d)

nauczyciel dyplomowany – 4007 zł;

2)

od 1 września:

a)

nauczyciel stażysta – 2287 zł,

b)

nauczyciel kontraktowy – 2538 zł,

c)

nauczyciel mianowany – 3293 zł,

d)

nauczyciel dyplomowany – 4208 zł.

Z art. 30 ust. 6 KN wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są obowiązane określić w regulaminie dodatki do wynagrodzenia nauczycieli w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli na obszarze danej jednostki samorządu odpowiadały co najmniej średnim wynagrodzeniom określonym w art. 30 ust. 3 KN.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX