Bojarski Tadeusz (red.), Komentarz do ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz aktualizowany

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Stan prawny: 1 listopada 2020 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz aktualizowany

Autorzy fragmentu:
Art. Iart(I)Wejście w życie Kodeksu wykroczeń

Przepis określa moment wejścia w życie ustawy z 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst pierwotny: Dz.U. Nr 12, poz. 114; tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.). Z przepisu tego wynika, że obecnie obowiązująca ustawa regulująca problematykę wykroczeń weszła w życie 1.01.1972 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy