Komentarz do ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy, [w:] Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. II - OpenLEX

Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy, [w:] Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2007
Stan prawny: 27 czerwca 2007 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy, [w:] Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

Termin wejścia w życie Kodeksu

Art. 1 określa dzień wejścia w życie ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. W ten sposób 17 października 1999 r. przestała obowiązywać ustawa karna skarbowa z 1971 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX