Mikos-Sitek Agnieszka (red.), Komentarz do ustawy - Prawo dewizowe, [w:] Prawo obrotu pieniężnego. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 16 września 2023 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy - Prawo dewizowe, [w:] Prawo obrotu pieniężnego. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres regulacji

1.

Artykuł 1 pr. dew. określa zakres przedmiotowy komentowanej ustawy, odnosząc go w szczególności do dwóch zagadnień: obrotu dewizowego, a także działalności gospodarczej w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwa w ich kupnie i sprzedaży (działalność kantorowa). Użyte w komentowanym przepisie pojęcia „obrót dewizowy z zagranicą” oraz „obrót wartościami dewizowymi w kraju” zostały zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 17 i 18 pr. dew., natomiast działalność kantorowa w pkt 19 wymienionego przepisu .

2.

Odnosząc treść komentowanego przepisu do poprzednio obowiązującej ustawy z 18.12.1998 r. – Prawo dewizowe , należy zwrócić uwagę, że ustawodawca nie wymienił w nim wprost szczególnych (poprzednio nadzwyczajnych) ograniczeń obrotu dewizowego oraz regulacji dotyczących kontroli dewizowej (w tym właściwości organów w tych sprawach). Niezależnie jednak od sformułowania obecnie obowiązującego zapisu ustawa reguluje oczywiście wymienione kwestie,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX