Baran Krzysztof W. (red.), Komentarz do ustawy o związkach zawodowych, [w:] Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 kwietnia 2019 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o związkach zawodowych, [w:] Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Istota związków zawodowych

1.1.

Związki zawodowe to organizacje społeczne zrzeszające ludzi pracy o charakterze korporacyjnym. Są one dobrowolną formą samoorganizacji zbiorowości ludzi pracy (zatrudnionych) w stosunkach przemysłowych państw cywilizowanych. Działają w oparciu o statutowo ukształtowane struktury organizacyjne posiadające osobowość prawną. W sferze normatywnej ich status został uregulowany w płaszczyźnie ustawowej, w tym także przez ustawę zasadniczą.

Pojęcie ludzi pracy nie posiada w systemie prawa zatrudnienia legalnej definicji. Ma ono jednak głębokie zakorzenienie w ideologii epoki PRL-u. Jest to swoisty przeżytek lingwistyczny, generujący wątpliwości interpretacyjne. W tym kontekście warto wskazać na nową kategorię podmiotową wprowadzoną w art. 11 pkt 1 u.z.z. Ustawodawca posłużył się tam pojęciem osób wykonujących pracę zarobkową. Prima facieono właśnie wyznacza zakres prawa koalicji w systemie polskiego prawa zatrudnienia. Ze względu na brak legalnej definicji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX