Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 3 lipca 2018 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze, [w:] Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz, wyd. XIV

Autor fragmentu:
Art. 4art(4), Art. 5art(5), Art. 6art(6), Art. 7art(7)

Do postępowań zakończonych przed 9.09.2017 r. ostateczną uchwałą, na mocy której osoba utraciła członkostwo w spółdzielni, może znaleźć zastosowanie art. 7 nowelizacji z 2017 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację