Musiała Anna, Komentarz do ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 15 czerwca 2016 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)[Przepisy ogólne]

1.

Komentując przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, najpierw uwagę trzeba zwrócić na przepisy: art. 16 k.p., z którego wynika obowiązek pracodawcy zaspokajania stosownie do możliwości i warunków, bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracownika; oraz art. 94 pkt 8 k.p., który stanowi, że pracodawca jest obowiązany zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników. Zważyć jednak należy, że powyższe przepisy nie formułują wobec pracodawcy bezwzględnego obowiązku, bowiem wskazuje się w nich, iż stopień zabezpieczenia socjalnych potrzeb pracowników zależy od kondycji gospodarczej pracodawcy, która przecież ulega zmianom. Stąd też, by w pewnym sensie nie pozwolić na dowolność w omawianym zakresie, wprowadzono stosowną regulację ustawową - ustawęz dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 800), która określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX