Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 1 marca 2020 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, [w:] Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

I.Wprowadzenie

1.

W art. 1 u.w.s.n. wyrażono – w formie zakazu ustawowego – decyzję polityczną polskiego ustawodawcy co do wstrzymania sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Decyzja ta jest przejawem ogólnej tendencji, aby nasze państwo odgrywało istotną rolę w kształtowaniu ustroju rolnego w Polsce. Aktywna polityka państwa w dziedzinie rolnictwa ma być realizowana m.in. przez uczestnictwo – w charakterze właściciela – w gospodarowaniu nieruchomościami należącymi do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Własność nieruchomości ma zapewniać państwu odpowiednią kontrolę nad sposobem ich rzeczywistego wykorzystywania. W związku z tym ustawodawca postanowił, aby w najbliższych latach – co do zasady – pozostawała nieuszczuplona pula nieruchomości znajdująca się w dyspozycji państwowej w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

2.

Uzasadniając wprowadzenie komentowanego przepisu, wskazywano m.in....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?