Komentarz do ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom I,... - OpenLEX

Nawracała Jakub, Komentarz do ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom I, Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX 2010
Stan prawny: 1 października 2009 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom I, Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Przedmiot regulacji

1.

Komentowana ustawa przechodziła dość poważną ewolucję. W pierwotnym kształcie zakres jej regulacji był na tyle odmienny od aktualnego, że ustawa nosiła nawet inną nazwę . Od chwili jej uchwalenia, tj. od dnia 7 lipca 2005 r., do chwili, w której powstawał niniejszy komentarz (wrzesień 2009 r.) była ona nowelizowana już siedmiokrotnie. Obecnie w przygotowaniu jest kolejna nowelizacja, jednak ze względu na to, że nie da się przewidzieć jej ostatecznego kształtu - podstawą komentarza jest stan prawny na dzień 15 stycznia 2009 r.

2.

Pierwszą kwestią, której dotyczy ustawa (regulowaną zresztą w niej pierwotnie) jest kwestia dopłat do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie. Zagadnieniu temu są poświęcone art. 3-10.

3.

Kolejnym zagadnieniem, któremu poświęcono zapisy ustawy jest zawieranie i wykonywanie umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia skutków określonych zdarzeń losowych w rolnictwie, czego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX