Mędrala Małgorzata, Komentarz do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, [w:] Praca zdalna. Komentarz do nowelizacji Kodeksu pracy

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 14 lipca 2023 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, [w:] Praca zdalna. Komentarz do nowelizacji Kodeksu pracy

Autor fragmentu:
Art. 3art(3), Art. 4(h)art(4(h)), Art. 4(ha)art(4(ha)), Art. 15(z(5))art(15(z(5)))

Art. 3, Art. 4h ust. 1, Art. 4ha ust. 1, Art. 15z5 ust. 1, Art. 15z5 ust. 2, Art. 15z5 ust. 3

1.

Wskazane zmiany mają charakter porządkujący. Na ich podstawie uchyla się art. 3 ustawy covidowej, w którym po raz pierwszy wprowadzono z nazwy pracę zdalną w związku z sytuacją pandemiczną. Powyższe związane jest z regulacją kwestii wykonywania pracy zdalnej w trybie polecenia pracodawcy w oparciu o nowe przepisy art. 6719 § 3–4 k.p. oraz kompleksową regulacją pracy zdalnej w Kodeksie pracy. Nie ma więc sensu utrzymywać starych regulacji. Podobna argumentacja dotyczy także służby zdalnej i nowowprowadzonych przepisów w tym zakresie.

2.

Zmiany w art. 4h ust. 1 i 4ha ust. 1 ustawy covidowej polegają na zastąpieniu odesłania do pracy zdalnej covidowej z art. 3 ustawy covidowej, który został uchylony, na odesłanie do pracy zdalnej w świetle nowych przepisów działu drugiego rozdziału IIc.

3.

Ze względów porządkowych w art. 15z

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX