Komentarz do ustawy o społecznej inspekcji pracy, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz - OpenLEX

Książek Daniel, Komentarz do ustawy o społecznej inspekcji pracy, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 15 czerwca 2016 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o społecznej inspekcji pracy, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)[Cele społecznej inspekcji]

1.

Preambuła ustawy o społecznej inspekcji pracy już prima facie wskazuje na dwa kluczowe w procesie interpretacji, a także subsumcji, kwestie. Pierwsza to społeczny charakter inspekcji pracy. Ustawodawca przy tym nie określa, co należy rozumieć przez "społeczny charakter", co kierunkuje interpretatora do zakresu pojęć słownikowych. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego "społeczny" to "realizowany przez społeczeństwo i dla społeczeństwa" . Drugą kwestią, równie prawnie relewantną, jest relacja społecznej inspekcji pracy ze związkami zawodowymi. Przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja wskazuje in principio ścisłą korelację społecznej inspekcji pracy ze związkami zawodowymi, podkreślając niejako rolę pomocniczą społecznej inspekcji pracy w odniesieniu do związków zawodowych, delimitując przy tym cel, a zatem i implicite treść owej relacji.

2.

Społeczna inspekcja pracy jako organ załogi została w Polsce wprowadzona w ustawiez dnia 4 lutego 1950 r. o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX