Mędrala Małgorzata, Komentarz do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, [w:] Praca zdalna. Komentarz do nowelizacji Kodeksu pracy

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 14 lipca 2023 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, [w:] Praca zdalna. Komentarz do nowelizacji Kodeksu pracy

Autor fragmentu:
Art. 2(1)art(2(1))

W nowododanym art. 21 wprowadzono regulację, zgodnie z którą zwrot kosztów pracy zdalnej, wypłata ekwiwalentu lub ryczałtu z tego tytułu zgodnie z przywołanymi przepisami Kodeksu pracy (art. 6724 § 3 i 4) są wliczane do wynagrodzenia brutto, o którym mowa w art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji zawodowej. Wynagrodzenie to jest wyliczane na potrzeby obliczenia kosztów płacy w zmienianej ustawie.

Rozwiązanie to uzasadnione jest faktem, że praca zdalna stanowi ważny instrument włączenia społecznego dla osób niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych. Umożliwia ich szersze włączenie do rynku pracy poprzez wykorzystanie nowych możliwości pracy, ograniczenie dojazdów. Włączenie do kosztów płacy obliczanych dla celów ustawy o rehabilitacji kosztów pracy zdalnej, kwot ekwiwalentu lub ryczałtu z tytułu pracy zdalnej pozwala na objęcie wsparciem także w tym zakresie przewidzianym w systemie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Jak wskazuje...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX