Zapadka Piotr (red.), Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, [w:] Prawo obrotu pieniężnego. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 16 września 2023 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, [w:] Prawo obrotu pieniężnego. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot ustawy

1.Uwagi wprowadzające

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu odgrywa istotną rolę w regulacji szeroko pojmowanego obrotu gospodarczego, ponieważ sprawnie działający system przeciwdziałania tym procederom jest węzłowy dla bezpieczeństwa funkcjonowania rynku finansowego i rynku pozafinansowego, jego wiarygodności i transparentności.

Specyfika prania pieniędzy polega na wprowadzaniu do legalnego obrotu środków majątkowych uzyskanych w wyniku popełnionego uprzednio czynu zabronionego. Jest to czynnik destabilizujący obrót gospodarczy, gdyż funkcjonowanie w nim przedmiotów pochodzących z przestępstwa zakłóca mechanizmy funkcjonowania rynku, a także godzi w zasady uczciwej konkurencji . Brak narzędzi do przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom może zaburzyć stabilność w różnych sektorach gospodarki, a ponadto taki stan sprzyja rozwojowi przestępczości zorganizowanej, której funkcjonowanie z kolei narusza nie tylko stabilność obrotu gospodarczego, ale...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX