Komentarz do ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz - OpenLEX

Baran Krzysztof W. (red.), Komentarz do ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2014
Stan prawny: 30 czerwca 2014 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.1.

Ustawa o pracownikach sądów i prokuratury reguluje zatrudnienie niektórych kategorii pracowników w organach wymiaru sprawiedliwości. Jej art. 1 określa zarówno wymiar podmiotowy, jak i przedmiotowy zatrudnienia o charakterze prawno-pracowniczym. Ustawa ta ma w ujęciu teoretycznoprawnym status pragmatyki szczególnej. Nie ma ona charakteru kompleksowego i nie reguluje wszystkich aspektów stosunku pracy pracowników sądu i prokuratury. Stąd też zamieszczono w jej art. 18 odesłanie do ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz do kodeksu pracy.

1.2.

W płaszczyźnie podmiotowej komentowana ustawa reguluje status urzędników oraz innych pracowników. Z argumentu lege non distinguente wywodzę konstatację, że w jej zakresie podmiotowym znajdują się zarówno urzędnicy kontraktowi, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, jak i mianowani.

2.1.

Rozważania na temat objętych komentowaną ustawą pracowników wymiaru sprawiedliwości rozpocznę od sądownictwa. Zgodnie z tekstualnym brzmieniem art. 1 pkt...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX