Pęcherz Tomasz (red.), Komentarz do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz przepisy wykonawcze

Komentarze
Opublikowano: Wyd.Prawnicze 2000
Stan prawny: 1 października 2001 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz przepisy wykonawcze

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Ustawa wprowadza system ubezpieczenia zdrowotnego, który jest powszechny i obowiązkowy, bazujący na założeniu, iż zabezpieczenie potrzeb społecznych w zakresie ochrony zdrowia jest realizowane w oparciu o technikę ubezpieczeniową, a nie - jak dotychczas - zaopatrzeniową. Dominującymi elementami techniki ubezpieczeniowej są składka opłacana indywidualnie przez ubezpieczonych oraz wyodrębniony fundusz przeznaczony na finansowanie świadczeń zdrowotnych na zasadzie wzajemności. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne, stanowi - obok systemu ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej - część systemu zabezpieczenia społecznego w szerokim znaczeniu. Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 27 kwietnia 2000 r. , ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego i stanowi oddzielny, samodzielny akt normatywny w stosunku do uchwalonej ponad rok później ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 1osta...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX