Borszowski Paweł, Stelmaszczyk Klaudia, Komentarz do ustawy o podatku rolnym, [w:] Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 1 kwietnia 2016 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o podatku rolnym, [w:] Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)[Przedmiot opodatkowania]

Kształtowanie się zakresu przedmiotu opodatkowania

1.

Zakres przedmiotu opodatkowania w podatku rolnym ulegał dość istotnej modyfikacji. W tekście pierwotnym ustawy(Dz. U. z 1984 r. Nr 52, poz. 268) ustawodawca poddał opodatkowaniu określone w niej grunty indywidualnych i uspołecznionych gospodarstw rolnych oraz dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. Przy czym zarówno pojęcie gospodarstwa rolnego, jak i pojęcie działów specjalnych produkcji rolnej zostały zdefiniowane do celów podatku rolnego, a więc włączone tym samym w zakres przedmiotu opodatkowania. Kolejna istotna zmiana nastąpiła z dniem 1 stycznia 1990 r., ponieważ ustawodawca zlikwidował wówczas wyrażenie normatywne wskazujące na indywidualne i uspołecznione gospodarstwa rolne, czego konsekwencją była także zmiana pojęcia gospodarstwa rolnego, które odwoływało się do określenia jednostek gospodarki uspołecznionej. Dnia 1 stycznia 1992 r. ustawodawca wyłączył z zakresu przedmiotu opodatkowania dochody z działów specjalnych produkcji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX