Jacyszyn Jerzy, Kalinowski Tomasz, Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2006
Stan prawny: 1 lipca 2006 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

Zakres regulacji, pojęcie partnerstwa

1.

Artykuł 1 określa przedmiotowy i podmiotowy zakres ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa ta ustala zasady i procedury współdziałania określonych podmiotów uczestniczących w życiu gospodarczym.

2.

Normatywne pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego definiuje ust. 2 tego artykułu. Podstawą tej konstrukcji prawnej jest umowa szeroko omówiona w doktrynie prawa cywilnego, judykaturze, piśmiennictwie fachowym i prasie specjalistycznej.

3.

Podstawowym źródłem wiedzy normatywnej o umowie jest kodeks cywilny, do niego trzeba zatem się odwoływać, z niego korzystać w praktyce gospodarczej.

4.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym opiera się na współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w określonym celu, jakim jest realizacja zadania publicznego, według reguł prawnych i faktycznych opisanych w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym.

5.

Umowy są zdarzeniami prawnymi, które w prawie cywilnym odgrywają szczególną rolę. Zdarzenia te...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX