Ofiarski Zbigniew, Komentarz do ustawy o opłacie skarbowej, [w:] Ustawa o opłacie skarbowej. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, wyd. IV

Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 1 marca 2018 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o opłacie skarbowej, [w:] Ustawa o opłacie skarbowej. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, wyd. IV

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy opłaty skarbowej

1.

W orzecznictwie sądów administracyjnych status prawny opłaty skarbowej nie jest postrzegany w sposób jednolity. Wskazuje się, że opłata skarbowa nie jest podatkiem i nie jest tożsama z innymi opłatami, a więc nie może być traktowana jako podatek czy też, z uwagi na jej wysokość, stanowić daninę publiczną „o charakterze podatkowym”. Opłata skarbowa, będąca ekwiwalentem za wydanie dokumentu, dokonanie czynności lub jej stwierdzenie dokumentem, nie nabiera cech podatku dopóty, dopóki nie zostanie zakwestionowany jej odpłatny charakter . W innym wyroku stwierdzono natomiast, że charakter prawny opłaty skarbowej nakazuje zaliczenie jej do ogólnej kategorii danin publicznoprawnych, charakteryzujących się cechami podobnymi do podatków i ceł. Z tym jednak, że w przeciwieństwie do podatków i ceł, jest ona świadczeniem odpłatnym, co oznacza, że jest związana z wzajemnym obliczalnym i konkretnym świadczeniem ze strony państwa, czyli z ekwiwalentem

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX