Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, [w:] Ochrona praw... - OpenLEX

Dziczek Roman, Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, [w:] Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, wyd. VII

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 16 października 2019 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, [w:] Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, wyd. VII

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy ustawy

1.

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, która weszła w życie z dniem 10.07.2001 r., zastąpiła ustawę z 2.07.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.). Kwestię dodatków mieszkaniowych natomiast reguluje ustawa z 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.), która w zasadniczej części obowiązuje od 1.01.2002 r.

Ustawa o ochronie praw lokatorów została uchwalona w niewątpliwej opozycji do wcześniejszej ustawy o najmie lokali. Wyeksponowanie – przynajmniej w sensie doktrynalnym – interesów właścicieli i ich swobody właścicielskiej, których synonimem stała się eksmisja na bruk, musiało ustąpić w obliczu nowych realiów społeczno-ekonomicznych oraz przewartościowania sfery prawa do mieszkania. To ostatnie było próbą odczytania w konkretnej rzeczywistości społecznej art. 75Konstytucji RP w powiązaniu z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX