Komentarz do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - w zakresie zmian wprowadzonych ustawami z dnia 26 stycznia 2018 r. oraz z... - OpenLEX

Guzik Rafał, Komentarz do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - w zakresie zmian wprowadzonych ustawami z dnia 26 stycznia 2018 r. oraz z dnia 27 czerwca 2018 r.

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Stan prawny: 17 lipca 2018 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - w zakresie zmian wprowadzonych ustawami z dnia 26 stycznia 2018 r. oraz z dnia 27 czerwca 2018 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)
Art. 1 pkt 1 lit. aart(1)pkt(1)lit(a)

W pkt 1 ustawy nowelizującej ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej z 26.01.2018 r. - dalej nowela styczniowa - wprowadzono do dotychczasowego brzmienia tiret trzecie, co oznacza, że ustawa w obecnym kształcie reguluje „ewidencjonowanie, gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczenie, udostępnianie i publikowanie dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytworzonych oraz gromadzonych od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a także organów bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczących:

a) popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.:

zbrodni nazistowskich,

zbrodni komunistycznych,

zbrodni ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką,

innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX