Jędrasik-Jankowska Inetta, Komentarz do ustawy o emeryturach pomostowych, [w:] Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 sierpnia 2019 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o emeryturach pomostowych, [w:] Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot ustawy; gwarancja wypłaty emerytur pomostowych

Emerytury pomostowe zastąpiły emerytury w niższym wieku emerytalnym przyznawane na podstawie ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, urodzonym najpóźniej w 1968 r.

Prawo do emerytury w niższym wieku emerytalnym było nabywane z reguły w wieku o 5 lat niższym niż wiek emerytalny i obwarowane warunkiem posiadania w ogólnym stażu emerytalnym (20/25 lat) 15-letniego okresu pracy uprawniającej do obniżonego wieku. Emerytury te były wyliczane w systemie zdefiniowanego świadczenia. Oznacza to, że ich wysokość zależała od długości stażu emerytalnego, czyli czasu udziału w wytworzeniu dochodu narodowego przeznaczonego na fundusz oraz kwalifikacji (zarobków) ubezpieczonego. Kwota emerytury powiększana też była o tzw. kwotę stałą mającą charakter socjalny.

Emerytura pomostowa tym różni się od emerytury w niższym wieku emerytalnym, że...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX