Jędrasik-Jankowska Inetta, Komentarz do ustawy o emeryturach kapitałowych, [w:] Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 sierpnia 2019 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o emeryturach kapitałowych, [w:] Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot regulacji

Nazwa „emerytury kapitałowe” dotyczy tylko okresowej emerytury kapitałowej pochodzącej z kapitałowej części składki emerytalnej, wynoszącej 7,3% podstawy, przekazywanej początkowo w całości do OFE, od 2011 r. dzielonej obowiązkowo między tzw. subkonto i OFE, natomiast od 2014 r. obowiązkowo tylko na subkonto, a do OFE – dobrowolnie (w wysokości 2,92% podstawy.

W pierwotnej wersji ustawa przewidywała jeszcze dożywotnią emeryturę kapitałową po osiągnięciu 65. roku życia wypłacaną z funduszu dożywotnich emerytur kapitałowych, utworzonego na podstawie odrębnej ustawy. Ustawa ta jednak została zawetowana przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i emerytury te nie weszły w życie.

Podział składki na część repartycyjną (kierowaną do ZUS) i część kapitałową jest obowiązkowy dla osób urodzonych po 1968 r., a dobrowolny dla osób urodzonych w latach 1948–1968. Dobrowolny podział składki na część repartycyjną i kapitałową jest nieodwoływalnym oświadczeniem woli. Osoby...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX