Jankowska Karina, Jędrasik-Jankowska Inetta, Komentarz do ustawy o emeryturach kapitałowych, [w:] Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2011
Stan prawny: 1 czerwca 2011 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o emeryturach kapitałowych, [w:] Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Nazwa emerytury kapitałowe dotyczy emerytur okresowej i dożywotniej wypłacanych ze środków zgromadzonych ze składki ubezpieczonego przekazywanej do otwartego funduszu emerytalnego obowiązkowo przez ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1968 r. albo dobrowolnie przez ubezpieczonych urodzonych w okresie od 1 stycznia 1949 r. do 31 grudnia 1968 r.

Składka ta do 1 maja 2011 r. była przekazywana do OFE w wysokości 7,3% podstawy wymiaru składki emerytalnej, a 12,22% podstawy wymiaru składki było kierowane na indywidualne konto ubezpieczonego prowadzone przez ZUS. Od 1 maja 2011 r. (w wyniku zmian dokonanych ustawąz 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, Dz.U. Nr 75, poz. 398) składka kierowana dotychczas do OFE (7,3%) będzie dzielona na dwie części. Jedna z tych części w kwocie równej 2,3% podstawy (docelowo 3,5%) będzie kierowana do OFE, a pozostałe 5% podstawy (docelowo 3,8%) - na tzw. subkonto prowadzone w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX