Antonów Kamil (red.), Komentarz do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, [w:] Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2014
Stan prawny: 15 kwietnia 2014 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, [w:] Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe w historii i systemie ubezpieczeń (zabezpieczeń) społecznych. Praktyczna realizacja idei ubezpieczeń społecznych została zapoczątkowana w latach 80. XIX wieku w Niemczech, kiedy to - za rządów kanclerza Otto von Bismarcka - uchwalono trzy akty prawne konstruujące socjalne ustawodawstwo ubezpieczeniowe: ubezpieczenie na wypadek choroby (1883 r.), ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu (1884 r.) i ubezpieczenie rentowe na starość i na wypadek inwalidztwa (1889 r.). Tak zwany model bismarkowski wyznaczył podstawowe standardy nowożytnych ubezpieczeń społecznych, tj. przymusowość, składkowy sposób finansowania świadczeń oraz solidarność ubezpieczenia wyrażająca się odstąpieniem od zasady równowartości składki i świadczenia w rachunku indywidualnym na rzecz przyjęcia składki przeciętnej i rozłożenia ciężaru ryzyka na szeroką wspólnotę, w ramach której dokonuje się wyrównania dochodów w kierunku osób mających mniejszą zdolność do ponoszenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX