Komentarz do ustawy o dodatkach mieszkaniowych, [w:] Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów,... - OpenLEX

Dziczek Roman, Komentarz do ustawy o dodatkach mieszkaniowych, [w:] Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, wyd. VII

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 16 października 2019 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o dodatkach mieszkaniowych, [w:] Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, wyd. VII

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot regulacji

1.

Idea dodatków mieszkaniowych zakłada pomoc publiczną w zakresie utrzymania mieszkań, niezależnie od ich statusu – lokatorskiego bądź własnościowego, jeżeli uprawniony nie jest w stanie samodzielnie pokryć wydatków na ich utrzymanie. Ustawa określa granice podmiotowe, dochodowe oraz enumeratywnie wymienia rodzaje tytułów prawnych uprawniających do uzyskania pomocy. Swoistym uzupełnieniem tej ustawy są art. 7 i art. 23 ust. 3 u.o.p.l. (w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2005 r.), które umożliwiają właścicielom lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego stosowanie określonych obniżek czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach.

Od 1.01.2019 r. nową regulacją, związaną z tzw. programem „Mieszkanie+”, a także z wejściem w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości i wprowadzeniem najmu instytucjonalnego lokalu, jest ustawaz 20.07.2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX