Dziczek Roman, Komentarz do ustawy o dodatkach mieszkaniowych, [w:] Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, wyd. VIII

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 18 kwietnia 2023 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o dodatkach mieszkaniowych, [w:] Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, wyd. VIII

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot regulacji

1.

Idea dodatków mieszkaniowych zakłada pomoc publiczną w zakresie utrzymania mieszkań, niezależnie od ich statusu – lokatorskiego bądź własnościowego, jeżeli uprawniony nie jest w stanie samodzielnie pokryć wydatków na ich utrzymanie. Ustawa określa granice podmiotowe, dochodowe oraz enumeratywnie wymienia rodzaje tytułów prawnych uprawniających do uzyskania pomocy. Swoistym uzupełnieniem tej ustawy są art. 7 i art. 23 ust. 3 u.o.p.l. (w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2005 r.), które umożliwiają właścicielom lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego stosowanie określonych obniżek czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach.

Ostatnie zmiany miały miejsce w związku z wejściem w życie ustawyz 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11), która weszła w życie w zakresie relewantnym w sprawie z reguły w dniu 5.01.2022 r. lub w dniu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX