Włodarczyk Mirosław, Komentarz do rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, [w:] Prawo zatrudnienia. Komentarz do rozporządzeń

Komentarze
Opublikowano: WKP 2024
Stan prawny: 1 marca 2024 r.
Autor komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, [w:] Prawo zatrudnienia. Komentarz do rozporządzeń

Autor fragmentu:
§ 1par(1)

Komentowany przepis jest wykonaniem normy art. 204 § 1 k.p. ustanawiającej bezwzględny zakaz zatrudniania młodocianych przy pracach wzbronionych, których wykaz zawierają załączniki do rozporządzenia. Zakaz odnosi się do wszystkich młodocianych, zarówno zatrudnionych w celach zarobkowych, jak i w celu przygotowania zawodowego. Wykaz ten jest też podstawą do sporządzenia u pracodawcy wykazu prac lekkich (art. 2001 § 3 k.p.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX