Baran Krzysztof W. (red.), Komentarz do rozporządzenia w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, [w:] Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 10 marca 2020 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, [w:] Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

Autor fragmentu:
§ 1par(1)

1.

Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią został zamieszczony w załączniku do komentowanego rozporządzenia , który stanowi wykonanie normy zawartej w art. 176 § 2 k.p., ustanawiającej bezwzględny zakaz zatrudniania kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią przy pracach związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów oraz mogących mieć niekorzystny wpływ ze względu na sposób i warunki ich wykonywania, z uwzględnieniem rodzajów czynników występujących w środowisku pracy i poziomu ich występowania . Przy przygotowywaniu wykazu Rada Ministrów została zobowiązana do uwzględnienia aktualnej wiedzy na temat wpływu warunków wykonywania pracy i czynników występujących w środowisku pracy na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią (art. 176 § 2 in fine k.p.).

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX