Komentarz do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, [w:] Akty wykonawcze prawa pracy.... - OpenLEX

Wyka Teresa, Komentarz do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, [w:] Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 30 sierpnia 2016 r.
Autor komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, [w:] Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz

Autor fragmentu:
du:1996:69:332Ogólne

1.

Rozporządzenie w sprawie badań profilaktycznych jest w zasadzie wydane wyłącznie na podstawie upoważnienia zawartego w art. 229 § 8 k.p. Treść tego upoważnienia została istotnie zmieniona ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej . Zmiany w upoważnieniu do wydania rozporządzenia wynikały z konieczności jego dostosowania do nowelizacji art. 229 k.p. dokonanej wyżej wskazaną ustawą, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. Dotyczyła ona w szczególności zakresu obowiązku pracodawcy kierowania na wstępne badania lekarskie (art. 229 § 11 i 12 k.p.) oraz obowiązków pracodawcy związanych z wystawianiem skierowania na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników (art. 229 § 4a) .

W stosunku do poprzedniego brzmienia upoważnienia zawartego w § 8 art. 229 k.p. w obecnym upoważnieniu nastąpiły następujące zmiany:

zmiana nazewnictwa organów właściwych do wydania rozporządzenia (zgodnie z § 64 ust. 2 załącznika...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX