Makowski Dariusz, Komentarz do rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych, [w:] Prawo zatrudnienia. Komentarz do rozporządzeń

Komentarze
Opublikowano: WKP 2024
Stan prawny: 1 marca 2024 r.
Autor komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych, [w:] Prawo zatrudnienia. Komentarz do rozporządzeń

Autor fragmentu:
§ 1par(1)

1.

Komentowane rozporządzenie zastąpiło obowiązujące wcześniej rozporządzenie z 30.07.2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach . W wyroku z 19.06.2008 r., P 23/07 , Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją RP art. 237 § 1 pkt 2 i 3 k.p., na podstawie których było wydane rozporządzenie z 2002 r. Trybunał uznał wymienione przepisy Kodeksu pracy za niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim nie określały wytycznych dotyczących treści powołanego rozporządzenia. Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP rozporządzenia są wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Trybunał Konstytucyjny przyjął, że wymagań wynikających z tego przepisu nie spełniają obie delegacje zawarte w art. 237 § 1k.p., tj. upoważnienie Rady Ministrów do wydania w drodze...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX