Komentarz do niektórych przepisów ustawy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego... - OpenLEX

Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 81art(81)

1.

Przedmiotem ochrony art. 81 jest porządek w zakresie rejestrowania pobytu, posiadania karty pobytu oraz realizacja obowiązku zwracania karty pobytu lub innego dokumentu.

2.

Wykroczeniem z art. 81 jest:

1)

niedopełnienie obowiązku zarejestrowania pobytu na terytorium RP,

2)

uchylanie się od obowiązku posiadania karty pobytu członka rodziny obywatela UE,

3)

uchylanie się od obowiązku wymiany karty pobytu członka rodziny obywatela UE,

4)

uchylanie się od obowiązku posiadania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,

5)

uchylanie się od obowiązku wymiany karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,

6)

niezwracanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE,

7)

niezwracanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,

8)

niezwracanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

Dla zaistnienia wykroczenia wystarczy wystąpienie chociażby jednego z ośmiu rodzajów zachowania się.

3.

Podmiotem wykroczenia może być tylko obywatel państw...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX