Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. XIIart(XII)

1.

Zgodnie z art. XII ustawy dni i godziny otwarcia i zamknięcia placówek handlu detalicznego mogą być określone przez gminę, a zatem winni naruszenia określonych wymagań wynikających z tego przepisu są sprawcami określonego wykroczenia.

2.

Wykroczenie występuje pod sześcioma postaciami, polega bowiem na:

nieuprawnionym w czasie otwieraniu placówek handlu detalicznego,

nieuprawnionym w czasie otwieraniu zakładów gastronomicznych,

nieuprawnionym w czasie otwieraniu zakładów usługowych dla ludności,

nieuprawnionym w czasie zamykaniu placówek handlu detalicznego,

nieuprawnionym w czasie zamykaniu zakładów gastronomicznych,

nieuprawnionym w czasie zamykaniu zakładów usługowych dla ludności.

Dla bytu wykroczenia wystarczy wypełnienie przez sprawcę chociażby jednego z sześciu sposobów zachowania się.

3.

Wykroczenie może popełnić każdy, kto naruszy ustawowy czas otwierania i zamykania określonych w tezie 2 zakładów (wykroczenie indywidualne). Jest to wykroczenie formalne, które może być...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX