Nazar Katarzyna, Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Prawo łowieckie, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2017
Stan prawny: 15 września 2017 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Prawo łowieckie, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Komentarz

Autor fragmentu:
du:2017::1295Ogólne

Literatura:

Andrejew I., „Szalbierstwo” i inne przestępstwa z rozdziału XXXIX k.k. w świetle dekretów z 4 marca 1953, NP 1953/7; Bohusz J., Jastrzębski J., Stankiewicz E., Prawo łowieckie. Komentarz (teksty, objaśnienia, przepisy związkowe), t. 2, Warszawa 1954; Bojarski M., Radecki W. (red.), Pozakodeksowe prawo karne, t. 2, Przestępstwa gospodarcze oraz przeciwko środowisku. Komentarz, Warszawa 2003; Dudziński M., Ptaki łowne, Warszawa 1988; Dyakowski B., O dawnych łowach i dawnej zwierzynie, Warszawa 1925; Ejsmond J., Wielkie łowy królów polskich, Warszawa 1926; Glaser S., Polskie prawo karne w zarysie, Kraków 1933; Grześkowiak A., Wiak K. (red.), J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lublin 2012; Kaliszuk K., Solon J. (red.), Straż Ochrony Przyrody. Materiały metodyczno-szkoleniowe, Warszawa 1984; Klubińska M., Glosa do uchwały SN z 21 listopada 2001 r., Prok. i Pr. 2003/12; Kotowski W., Kurzępa B., Przestępstwa pozakodeksowe. Komentarz, Warszawa 2007;...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX