Komentarz do niektórych przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, [w:] Pozakodeksowe... - OpenLEX

Budyn-Kulik Magdalena, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2017
Stan prawny: 15 września 2017 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Komentarz

Autor fragmentu:
du:2017::328Ogólne

Literatura:

Bojarski M., Radecki W., Pozakodeksowe prawo karne, t. 2, Przestępstwa gospodarcze oraz przeciwko środowisku, Warszawa 2003; Bojarski P., Radecki W., Rotko J., Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz, Warszawa 2011; Grabowski Z., Wielgosiński G., Odpady medyczne i weterynaryjne – warunki unieszkodliwiania, www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/odpady/Odpady_medyczne_i_weterynaryjne_warunki_unieszkodliwiania.pdf; Pawełczyk M. (red.), Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz, Warszawa 2014; Radecki W. (red.), System Prawa Karnego, t. 11, Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, red. M. Bojarski, Warszawa 2014; Runge A., Runie J., Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, Katowice 2008; Zimny L., Encyklopedia ekologiczno-rolnicza, Wrocław 2003.

Uwagi ogólne

1.

Ustawa z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX