Mozgawa Marek (red.), Komentarz do niektórych przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2017
Stan prawny: 15 sierpnia 2017 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

Autor fragmentu:
du:2017::125Ogólne

Literatura:

M. Bojarski (red.), System Prawa Karnego, t. 11, Szczególne dziedziny prawa karnego, Warszawa 2014; M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe prawo karne, t. 1, Przestępstwa przeciwko pamięci narodowej, obronności, bezpieczeństwu osób i mienia, zdrowiu, Warszawa 2002; F. Bolechowski, Podstawy ogólnej diagnostyki klinicznej. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa 1982; M. Budyn-Kulik, Głos w dyskusji [w:] M. Mozgawa, K. Dudka (red.), Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po 10 latach obowiązywania. Ocena i perspektywy zmian, Nałęczów 22–24 VI 2008, Warszawa 2009; M. Filar, Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi, PiM 2000/5; O. Górniok, O pojęciu „korzyści majątkowej” w kodeksie karnym, PiP 1978/4; M. Kanadys-Marko, M. Mozgawa, Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta (art. 192 k.k.), Prok. i Pr. 2004/3; R. Kędziora, Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych, Warszawa 2009; M. Kopeć...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX