Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, [w:] Swoboda działalności gospodarczej. Zmiany w podatkach. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: Zakamycze 2004
Stan prawny: 25 sierpnia 2004 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, [w:] Swoboda działalności gospodarczej. Zmiany w podatkach. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 5(a)

Art. 5(a).

Art. 5a. ust. 1

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. brzmieniem art. 5a ust. 1 ustawy o NIP, podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą będą mogli - wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych) lub wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców (w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi) - złożyć zgłoszenie indentyfikacyjne (w przypadku osób fizycznych - także aktualizacyjne). Również powyższe zmiany mają w zasadzie charakter techniczny - znaczenie normatywne obecnie obowiązującego art. 5a ust. 1 ustawy o NIP jest zasadniczo takie samo.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX