Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 12art(12)

1.

Przedmiotem ochrony art. 12 ust. 1 jest interes państwa w zakresie kontroli produkcji spirytusu etylowego oraz wyrobów tytoniowych.

2.

Zachowanie sprawcy komentowanego wykroczenia może polegać na:

1)

niewdrożeniu systemu kontroli wewnętrznej,

2)

niedysponowaniu planem zakładu,

3)

niewyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości,

4)

niezawiadomieniu w terminie ustawowym organu uprawnionego do prowadzenia rejestru o zakończeniu działalności gospodarczej określonej we wpisie.

Dla bytu wykroczenia wystarczy wypełnienie przez sprawcę znamion chociażby jednego ze sposobów zachowania wymienionych w pkt 1-4.

3.

Obowiązek wdrożenia systemu wewnętrznej kontroli przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych, wynika z art. 3 ust. 3 pkt 1. Wdrażając go, przedsiębiorca musi określić następujące parametry: częstotliwość i sposób pobierania próbek do badań...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX