Dziurda Marcin, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz do nowelizacji z 2023 roku

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 1 lipca 2023 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz do nowelizacji z 2023 roku

Autor fragmentu:
Art. 15(zzs(1))art(15(zzs(1)))
Art. 15(zzs(1)) ust. 1art(15(zzs(1)))ust(1), Art. 15(zzs(1)) ust. 1 pkt 3art(15(zzs(1)))ust(1)pkt(3), Art. 15(zzs(1)) ust. 1 pkt 4art(15(zzs(1)))ust(1)pkt(4)

I.Zmiana części wstępnej art. 15zzs1 ustawy o COVID-19 – okres obowiązywania przepisów epizodycznych

Cel, skutki i ocena zmiany

1.

Zmiana przesądziła, że przepis epizodyczny art. 15zzs1 ustawy o COVID-19 będzie miał zastosowanie przez rok po zakończeniu tego z wymienionych w nim stanów, który obowiązywał jako ostatni, czyli w praktyce stanu zagrożenia epidemicznego. W konsekwencji jego odwołania z dniem 1.07.2023 r. przepis art. 15zzs1 ustawy o COVID-19 będzie obowiązywał do 30.06.2024 r.

2.

Tak rozumiana była część wstępna art. 15zzs1 ustawy o COVID-19 już przed nowelizacją.

3.

Zmiany ustawy o COVID-19 weszły w życie już 15.04.2023 r.

II.Zmiana art. 15zzs1 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o COVID-19 – sprzeciw co do rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym

Cel, skutki i ocena zmiany

1.

W art. 15zzs1 ust. 1 pkt 3ustawy o COVID-19 przywrócono – usuniętą 3.07.2021 r. – możliwość złożenia przez którąkolwiek ze stron wiążącego sprzeciwu co do rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym. Sprzeciw należy zgłosić w prekluzyjnym terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o skierowaniu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX