Culepa Michał i in., Komentarz do niektórych przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2013
Stan prawny: 1 listopada 2013 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Autorzy fragmentu:
Art. 6art(6)

I.Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło

Piotr Kostrzewa

1.Umowa o pracę

Umowa o pracę jest nadal najpopularniejsza formą prawną świadczenia pracy najemnej. W wyniku jej zawarcia zostaje nawiązany stosunek pracy, w ramach którego pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Osoby fizyczne, które na terytorium RP wykonują pracę w ramach stosunku pracy (za wyjątkiem prokuratorów), co do zasady zawsze podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Wynika to z art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. austawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX